Petrochem A/S – Skandinavisk distributør af Petro-Canada! - Avancerede smøremidler og olier fra Petro-Canadas unikke teknologi

Just Spray it – Teknologi

Hvorfor JustSprayIt bruger kuldioxid som drivmiddel i alle spray dåser:
1 Ikke brandbart drivmiddel
= Større bruger sikkerhed 
= Færre oplagringsrestriktioner 
= Mange produkter er ikke mærkningspligtige
2 Større partikel størrelse
= Mindre skadelig aerosoltåge 
= Større bruger sikkerhed 
= Minimal risiko for at solventer bliver optaget i kroppen.
3 96 % aktiv produktindhold /
4 % drivmiddel fordi kuldioxid påfyldes i flydende form 
= Mere produkt for pengene 
= Mere koncentreret i brug 
= Mindre spild.
4 Mindre miljøpåvirkning.
GWP værdien for kuldioxid er 1 – GWP for propan/butan er 3. 
GWP = Global warming potential.
5 Ingen VOC drivgas.
Fordi kuldioxid er et ikke volatilt drivmiddel og derfor for ikke efterlader VOC = Bedre arbejdsklima = Bedre miljø profil.
6 Miljø venligt drivmiddel
fordi det er et overskudsprodukt fra produktion af ammoniak = Mindre miljø belastning.
7 Bedre lav temperatur egenskaber
fordi kuldioxid under tryk har et meget mindre dråbepunkt sammenlignet med propan/butan i kolde miljøer.