Petrochem A/S – Skandinavisk distributør af Petro-Canada! - Avancerede smøremidler og olier fra Petro-Canadas unikke teknologi

Miljøprofil

Petrochem A/S og vores Canadiske leverandør Petro-Canada arbejder for og stræber efter en kontinuerlig udvikling af vores produkter, således at de har så lidt negativ indvirkning på miljøet som muligt.

Dette indebærer blandt andet:

  • Produkterne skal som et minimumskrav opfylde gældende lovgivning.
  • Produkterne skal gennem den høje grad af renhed og lange livscyklus mindske skifteintervallet og derved forebygge forurening, reducere mængden af affald og bortskaffelse.
  • Vi samarbejde med vores kunder, leverandører, myndigheder og interesseorganisationer for på lang sigt, at optimere udnyttelsen af de tilgængelige ressourcer.
  • Vi skal fremme en åben dialog omkring miljøhensyn.
  • Vores medarbejdere skal have den nødvendige kompetence for at muliggøre at hensyn til miljøet bliver en del af vores daglige arbejdsdag.
  • Vi skal sammen med vores leverandør Petro-Canada gennem teknisk udvikling og produkttilpasning indenfor kvalitetsstyrings-systemerne ISO 9002 & ISO 14001 samt den unikke HT proces (Hydrocracking) optimere udbyttet af den, som indgår i vores produkter.
  • At alle aktiviteter skal være langsigtede og baseres på et livscyklusperspektiv, der medvirker til en varig og bæredygtig udvikling.

Certificate ISO 9001

Certificate ISO 14001

Certificate ISO/TS 16949:2009

Glostrup, Januar 2015

Peter Lenthe
Adm. direktør
Petrochem A/S