Petrochem A/S – Skandinavisk distributør af Petro-Canada! - Avancerede smøremidler og olier fra Petro-Canadas unikke teknologi

Gasmotorolier

th_sentron

Sentron LD4000 Datablad

Petro- Canada’s SENTRON LD4000 tilbyder betydeligt forlængede skifteintervaller. Resultater fra omfattende tests (+8000 timer) har vist at SENTRON LD 4000 kan forlænge olieskifteintervallerne betydeligt sammenlignet med konventionelle gasmotorolier. SENTRON LD 4000 er et produkt der klart overgår de nuværende standarder.

SENTRON LD 4000 er en gasmotorolie med et lavt askeindhold (0,49wt%) formuleret til at opfylde nutidens krav til høje virkningsgrader, lave emis-sioner, brændstof effektive turbo-ladede gasmotorer der operere lige på grænsen til eller lidt over deres designede kapacitet.

SENTRON LD 4000 er baseret på Petro-Canada’s ekstremt rene HT baseolie kombineret med en revolutionerende additiv teknologi der sikre forlængede skifteintervaller og enestående kontrol med aflejringer.

SENTRON LD 4000 gør der muligt at operere over længere perioder hvorved der kan spares betydelige beløb som resultat af færre driftsstop og bedre produktivitet.

SENTRON LD 4000 holder længere end konventionelle gasmotorolier samtidigt med, at aflejringer og slid minimeres. Derfor kan virksomhederne mindske deres driftsomkostninger.

Sentron LD5000 Datablad

Sentron LD5000 Sikkerhedsdatablad

Petro- Canada’s SENTRON LD5000 er et teknologisk gennembrud indenfor formulering af gasmotorolier – der medfører betydelig bedre beskyttelse af gasmotorer der opererer under både normale og ekstreme forhold. SENTRON LD5000’s bedre termiske- og oxidations mæssige stabilitet, giver renere motorer, færre olieskift, længere beskyttelse af gasmotoreren, mindre vedligeholdelse og herved en mere effektiv og økonomisk produktion.

SENTRON LD5000 er baseret på Petro-Canada’s helt rene HT-baseolier, tilsat en revolutionerende additiv pakke der giver længere skifteintervaller samt betydeligt færre aflejringer i gasmotoren. Samtidigt fås en bedre beskyttelse mod slid og korrosion.

[Sentron CG 40 Datablad på vej!]

Sentron CG 40 Sikkerhedsdatablad

SENTRON tilbyder bl.a. følgende anvendelsesfordele:

  • 3052 timers skifteintervaller i Cat 3500 TA LE motorer – hvilket er betydeligt mere end nuværende standarder
  • Betydeligt større modstandsevne mod nedbrud forårsaget af oxidering og nitrering.
  • Forøget levetid af motoren p.g.a stærkt reducere mængder af slam- lak- og kulaflejringer.
  • Færre stilstands-timer grundet de forlængere skifteintervaller.