Petrochem A/S – Skandinavisk distributør af Petro-Canada! - Avancerede smøremidler og olier fra Petro-Canadas unikke teknologi

Fordelene ved Petro-Canada

Se videoen om Petro-Canada her!

Hvordan udskiller Petro-Canada’s smøremidler sig fra konkurrenternes?

Petro-Canada bruger deres specielle (HT) purity proces til at producere vandklare 99.9% rene baseolier. Dette bevirker at Petro-Canada’s baseolie i modsætning til konventionelle baseolier ingen urenheder har, der forringer produkternes ydeevne. Grundet renheden holder produkterne længere, forbliver i den rette viskositet længere og beskytter derfor udstyret længere.

Dette resulterer i følgende fremragende egenskaber:

Farve
HT base olierne er klare og farveløse

Kulstofaflejringer
HT base-olierne har en mindsket tendens til at danne kulstofaflejringer

Termisk stabilitet
HT baseolierne har bedre modstandsevne overfor termisk nedbrydning end solvent raffinerede olier

Oxidering
HT baseolierne er mættede kulbrinter, hvilket giver olierne en fremragende modstandsevne mod oxidering

Viskositetsindeks
HT baseolierne har generelt et højere viskositets-indeks end normale solvent raffinerede olier. Dette betyder at olien bliver mindre tynd ved høje temperaturer og mindre tyk ved lave temperaturer

Fordampning
Baseoliens høje viskositetsindeks og forbedrede destillation resulterer i mindre fordampning, hvilket medfører lavere olieforbrug

Biologisk nedbrydelighed
Produkterne har gennemgået flere test der dokumenterer baseolierne ikke er giftige, eller miljøbelastende, og kan genanvendes

Høje LD 50 værdier
HT baseolien har pga. dens renhed en meget lav LD50 værdi. Nogle af olierne er så rene, at de kan anvendes til produktion af kosmetik

Lavt flydepunkt
HT baseolier indeholder næsten ingen voks, hvorfor deres flydeevne ved lave temperaturer er konventionelle olier overlegen

Hurtig vandudskilning
Pga. den ekstremt lave polaritet udskiller HT olien sig betydeligt hurtigere og lettere fra vand end konventionelle olier.